Psycholog dziecięcy

Dominika Bem

psycholog, coach, terapeuta dzieci i młodzieży

Dziecięca zabawa nie jest zwykłą igraszką.
Jest ona pełna sensu i znaczeń.

F. Frobel

O mnie


 • Psycholog dziecięcy Dominika Bem
 • Jestem psychologiem, coachem, terapeutą dzieci i młodzieży. Od 2008 roku wspieram rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym prowadząc prelekcje i warsztaty na terenie licznych placówek oświatowych oraz w formie spotkań indywidualnych. Diagnozuję trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W pracy cenię sobie uważność na potrzeby dzieci i dorosłych oraz pomagam rodzinom nauczyć się ze sobą komunikować. Moja praca polega na budowaniu zaufania i szczerej relacji z osobami zmagającymi się z trudnościami życiowymi. Udzieliłam do prasy bydgoskiej kilku wywiadów dotyczących psychologii dziecka.

Kompetencje zawodowe

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach.

Poniżej wybrane z nich:

 • Terapia rodzin
 • I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Metoda Kids'Skills - Dam Radę!
 • Praca z rodziną w obliczu rozwodu
 • Praca z dzieckiem po urazach psychicznych z wykorzystaniem play therapy i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie
 • Spotkanie, zasoby, proces - kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej
 • Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci
 • Studia podyplomowe "Akademia Coachingu"

Jak pracuję

W pracy terapeutycznej posługuję się przede wszystkim niedyrektywną terapią poprzez zabawę (play therapy). Stosuję także narzędzia coachingowe, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz terapię systemową.

Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez udziału dziecka. Spotykam się z rodzicami i zbieram dokładny wywiad. Ustalamy wówczas cele naszej pracy i jeśli jest to konieczne umawiamy spotkania z samym dzieckiem, bądź z całą rodziną w gabinecie.


Terapia zabawą (play therapy)

Jest to niedyrektywna forma terapii, w której zakłada się, że zabawki są używane przez dzieci jak słowa, a zabawa jest ich mową. Zabawę dzieci można lepiej zrozumieć, jeśli dostrzeżmy w niej naturalny środek ich komunikowania się. Dzieci wyrażają siebie pełniej i bardziej bezpośrednio w inicjowanej przez siebie, spontanicznej zabawie niż za pomocą słów, ponieważ są one bardziej oswojone z zabawą. Dla dzieci sposobność „odgrywania” doświadczeń i uczuć w zabawie oraz skoncentrowany na dziecku podążający za nim i empatyczny terapeutą, pełnią funkcję uzdrawiającą (Landreth, 2016).

Terapię zabawą można zdefiniować jako dynamiczną interpersonalną relację pomiędzy dzieckiem, a terapeutą który zapewnia wybrane materiały do zabawy i wspomaga rozwój bezpiecznej relacji, aby dziecko mogło w pełni wyrazić i eksplorować swoje uczucia, myśli i doświadczenia poprzez zabawę (Landreth, 2016).


Metoda Kids Skills – Dam radę!

Jest to metoda terapeutyczna, która ma celu pomoc dzieciom od 3. roku życia w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych. Program terapii składa się z piętnastu kroków, w których dzieci uczą się nowych umiejętności. Metoda oparta jest na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które bazuje na mocnych stronach i zasobach dzieci.

Pracy z dziećmi towarzyszą spotkania z rodzicami w oparciu o metodę "Jestem z Ciebie dumny!" , która ma na celu naukę przezwyciężania dziecięcych problemów koncentrując się na ich umiejętnościach.

Metody zostały stworzone przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana. Obie cieszą się szerokim zainteresowaniem i cechuje je wysoka skuteczność w procesie pomocy dzieciom i rodzicom.


Coaching rodzicielski

Jest to forma wsparcia rodziców w wychowaniu dziecka. W procesie coachingu rodzice otrzymują przydatne umiejętności i narzędzia, które mają na celu poprawić jakość relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi uwzględniając przyjęte przez rodziców wartości i cele. Rodzic jest ekspertem w procesie coachingu, a coach ma za zadanie wspierać go w odpowiedzi na stawiane sobie przez niego pytania: "Jakim rodzicem dla mojego dziecka pragnę być?", "Jakie stawiam sobie cele wychowawcze?", "Jakie wartości chcę przekazać mojemu dziecku?".


Diagnoza psychologiczna

 • diagnoza rozwoju umysłowego dziecka
 • ocena rozwoju psychomotorycznego
 • diagnoza kompetencji językowych dziecka w zakresie mowy czynnej i biernej
 • diagnoza inteligencji niewerbalnej
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • testy osobowościowe
 • obserwacja kliniczna w kierunku zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych


Konsultacje dla rodziców

 • trudności wychowawcze
 • zachowania agresywne u dzieci
 • nieśmiałość, wycofanie z relacji rówieśniczych
 • konflikty pomiędzy rodzeństwem
 • dziecko w sytuacji okołorozwodowej
 • urazy psychiczne
 • problemy emocjonalne
 • mutyzm wybiórczy

Kontakt


Napisz do mnie.
Odpowiem na wszelkie Twoje pytania i wątpliwości.

room Gabinet psychologiczny
assignment_ind Dominika Bem
email d.bem@psychologdzieciecy.bydgoszcz.pl
call +48 694 073 531
beenhere ul. Piotrowskiego 2/1, 85-016 Bydgoszcz


* Pole wymagane